Поиск по сайту

[08.02.2019] Церковные песнопения. Радуйся, златозарный и красный Церкве богодохновенный органе

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся.

Ра́дуйся, златоза́рный и кра́сный Це́ркве богодохнове́нный орга́не; язы́че, человѣколю́бно покая́нія на́мъ разли́чныя о́бразы подпису́ющій; у́ме златозра́чный; ла́стовице златоу́стая; голуби́це же, псало́мски междора́міями златосія́ющая добродѣ́телей на зла́цѣ; струя́ златови́днѣйшая, пролива́ющая во́ды; уста́ боже́ственная и Боже́ственнаго человѣколю́бія поручи́тельная, Христа́ моли́ низпосла́ти душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость, и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ.

Ра́дуйся, сиро́тъ оте́цъ, оби́димыхъ бы́страя по́мощь, убо́гимъ подая́ніе, а́лчущимъ пи́ща, грѣша́щихъ исправле́ніе, ду́шъ благоуго́днѣйшій врачу́ и честнѣ́йшій, богосло́вія высо́кое извѣ́ство, сказа́ніе писа́ній духо́вныхъ, зако́нъ дѣ́йственнѣйшій, пра́вило пра́вѣйшее, видѣ́нія и дѣя́нія прему́дросте кра́йнѣйшая, Христа́ низпосла́ти душа́мъ на́шимъ моли́ ве́лію ми́лость.

🎤Запись песнопений из архива службы Мѣ́сяца Ное́мврія въ 13-й де́нь. Иже во святы́хъ отца́ на́шего Іоа́нна, архіепи́скопа Константи́на гра́да, Златоу́стаго.

Календарь† Приход во имя св. страстотерпца царя Николая
Новосибирская епархия Русской Православной Церкви
Новосибирск, ул. Никитина, 105/1
тел. +7 923 175 7948